Byggetegninger

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden, er det nødvendig med gode tegninger. ​Vi leverer byggetegninger til blant annet eneboliger, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer.

Det kan også lages tegninger av innredninger bad,kjøkken med mer. ​Vi har også sentral godkjenning som ansvarlig søker. Vi kan hjelpe deg med din byggesøknad!

Under ser du en video, som viser programvaren vi bruker når vi tegner bygg.

Nybygg
Kjøkken

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon