Byggetegninger

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden, er det nødvendig med gode tegninger. ​Vi leverer byggetegninger til blant annet eneboliger, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer.

Det kan også lages tegninger av innredninger bad,kjøkken med mer. ​Vi har også sentral godkjenning som ansvarlig søker. Vi kan hjelpe deg med din byggesøknad!

Byggesøknad

Etter at byggetegninger er godkjente gjennomfører vi nabovarsling og innlevering av byggesak.

Vi har ansvarsrett i følgende koder: Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2.

Klikk linkene under for å se dokumentasjon

Utførelse

Etter byggesaken, tar vi oss av utførelse og ferdig resultat. Vi utfører alle de tradisjonelle -snekker, -tømrer og rørleggertjenestene.

Vi har lang og bred erfaring og kan ta på oss hele jobben, fra tegninger til utførelse. Vi er per i dag 12 ansatte fra forskjellige fagfelt.

Bratland Eiendomservice er godkjent opplæringsbedrift og har per i dag ansatt 3 lærlinger.

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon