123 Main Street, New York, NY 10001

Byggeprosessen

Bratland Eiendomsutvikling as er en totalentreprenør innen byggfaget, og kan gi pristilbud og profesjonell oppfølging av bygget i hele byggeperioden. Byggeprosessen kan være en tidkrevende og kompleks oppgave, men med god planlegging og riktig rådgivning kan man gjøre prosessen så glatt som mulig. Her er en oversikt over de viktigste trinnene i en byggeprosess.

1.

Planlegging og design

Dette er den første og viktigste fasen av byggeprosessen. Her skal man utføre befaring, utvikle en detaljert plan for prosjektet, inkludert tegninger og design, samt søke om alle nødvendige tillatelser og godkjenninger. Det er viktig å involvere en arkitekt eller byggrådgiver for å sikre at prosjektet er i samsvar med gjeldende regelverk og at det er både estetisk tiltalende og funksjonelt.

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden, er det nødvendig med gode tegninger. ​Vi leverer byggetegninger til blant annet eneboliger, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer. Det kan også lages tegninger av innredninger bad,kjøkken med mer. ​Vi har også sentral godkjenning som ansvarlig søker. Vi kan hjelpe deg med din byggesøknad!

2.

Grunnarbeid

Etter at byggetegninger er godkjente gjennomfører vi nabovarsling og innlevering av byggesak. Vi har ansvarsrett i følgende koder: Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2.

Når man har fått alle nødvendige tillatelser og godkjenninger, kan man starte med grunnarbeidet. Dette inkluderer å fjerne eventuelle hindringer på tomten, grave fundamenter og legge grunnmur. Det er viktig å sørge for at grunnarbeidet utføres på en profesjonell måte for å sikre at bygningen er sikker og stabil.

3.

Byggearbeid

Når grunnarbeidet er ferdig, kan man starte med byggearbeidet. Dette inkluderer å sette opp vegger, legge taket, installere vinduer og dører, samt å utføre alle nødvendige elektriske og vannførende arbeider. Det er viktig å sørge for at byggearbeidet utføres av kvalifiserte fagfolk for å sikre at bygningen er i samsvar med gjeldende standarder og regelverk.

4.

Ferdigstillelse​

Når byggearbeidet er ferdig, kan man starte med ferdigstillelse. Dette inkluderer å male og tape vegger, legge gulvbelegg, installere kjøkken og bad, samt å utføre alle nødvendige endringer og tilpasninger. Det er viktig å sørge for at ferdigstillelsen utføres på en profesjonell måte for å sikre at bygningen er estetisk tiltalende. Når alt er gjort ferdig søker det om ferdigatest.

Miljø

Bratland Eiendomsutvikling har en grønn profil i byggeprosessen

Vi kildesorterer alt avfall fra byggeplass. Vi har fokus på god planlegging av rehabiliteringen eller endringen av boligen for at vi kan velge den mest miljømessige løsningen. I tillegg til dette velger vi der det er mulig, lokale leverandører for å redusere miljøavtrykket. Vi har også kommet lang med å bytte ut fossile biler til elbiler, og har et mål om at alle våre biler vil være elektrisk innen 2025. Per i dag ligger andelen på elbiler på 50%.

Fremtidsrettet firma

Bratland eiendomsutvikling ønsker å være i fremste rekke når det gjelder elektronisk samhandling med kunder, og ha det beste dataprogrammet for en effektiv hverdag. Vi har de beste systemene for å kalkulere vår byggearbeider. Vi har de beste system for økonomi og kvalitetskontroll av vår bedrift. Alle våre ansatte har alt av dokumentasjon elektronisk på byggeplass, og blir varslet ved eventuelle endringer. Alt dette er gjort for å trygge en god byggeprosess for oss og våre kunder.

we are part of the family. all the way through.

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

you are not alone

our professional services Include:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Issues that may arise in family law