123 Main Street, New York, NY 10001

Byggesøknad

Bratland-Eiendomsutvikling-ANSATT_04
Weronika Wasilewska
Jurist byggesakskonsulent

Bratland Eiendom

Hva kan vi hjelpe med?

Er du på jakt etter å bygge drømmeboligen din eller ønsker å utvide eksisterende bygning? Bratland Eiendomsutvikling sitt team av erfarne arkitekter og byggteknikkere kan hjelpe deg med å realisere dine byggeplaner. Vi tilbyr en komplett tjeneste for byggesøknader og arkitekttegninger.

Vi starter prosessen med å kartlegge dine ønsker og behov. Basert på dette skreddersyr våre arkitekter unike og funksjonelle tegninger som tilfredsstiller alle krav til byggesøknader og bygningsreglementet. Våre byggteknikker vil sørge for at tegningene er konstruktivt og økonomisk riktige. Under hele prosessen jobb vi tett med deg for å sørge for at du er fornøyd med resultatet. Vårt mål er å gi deg en bygning som er både estetisk tiltalende og funksjonell. Har du et byggeprosjekt hjelper vi deg altså med å søke om tillatelser og godkjenninger som kreves for å bygge, og sørger for at alt er i orden før byggestart!

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere ditt neste prosjekt og la oss hjelpe deg med å realisere dine drømmer!

§ 23-4 at ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av pbl.

Som ansvarlig søker kan Bratland Eiendomsutvikling bistå gjennom hele byggesaksprosessen. Vi kan hjelpe deg med blant annet:

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19
Søknad om fravik på eksisterende byggverk etter plan- og bygningslovens §31-2
Innhenting av nødvendige uttalelser og tillatelser fra berørte myndigheter
Søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven §18-9
Søknad om avkjøringstillatelse og dispensasjon fra veglova
Søknad om dispensasjon eller tillatelse fra annet regelverk enn etter plan- og bygningsloven