123 Main Street, New York, NY 10001

Energirådgivning

Stein Morten Bratland | Daglig leder | Bratland Eiendomsutvikling
Stein Morten Bratland
Daglig leder

Bratland Eiendom

Hva kan vi hjelpe med?

Ønsker du å ta et skritt mot et mer energieffektivt hjem? Bratland Eiendomsutvikling kan hjelpe deg med å søke om tilskudd fra Enova, samt gi deg råd om hvilke tiltak som passer best for ditt hjem og ditt budsjett. I tillegg til å spare penger på strømregningen din, kan du også bidra til å beskytte miljøet ved å redusere energiforbruket ditt.

Med Enovas tilskudd kan du nemlig få økonomisk støtte til å gjennomføre energieffektive tiltak i boligen din. Enova gir tilskudd til en rekke tiltak, inkludert isolasjon av loft og vegger, utskifting av gamle vinduer og dører med mer energieffektive alternativer og installasjon av solcellepaneler for å produsere egen strøm.

Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om Enovas tilskudd og hvordan vi kan hjelpe deg med å gjennomføre energieffektive tiltak i boligen din!

Din energirådgiver i Bergen

Bratland eiendomsutvikling as er godkjent som energirådgiver for å lage energirapporter som gir muligheter for tilskudd fra Enova. Tilskuddet fra Enova kan være forskjellig ut fra hvilke valg kunder gjør, men opp til kr 150.000 kr kan være mulig å få tilskudd til for oppgradering av bygningskroppen. I tillegg til dette kan det søkes om store mengder med energitiltak.
Les mer her Smarte energi- og klimatiltak | Enova | Enova

Fremgangsmåte for å få tilskudd fra Enova

Etter at Bratland Eiendomsutvikling har vært på befaring av huset vil våre erfarne energirådgivere kartlegge våre kunders ønsker for oppgradering av sin bolig. Vår energirådgiver lager først en energiattest som viser dagens situasjon på huset. Deretter en en tiltaksplan med de tiltakene som kunden ønsker å gjøre. Hvis tiltakene ikke er tilstrekkelig for å få støtte fra Enova, lager vi en ny plan med tiltakene som må til for å få støtte fra Enova. Til slutt er det opp til kunden om de vil gjøre de tiltakene som er anbefalt eller bare dem som er mest energieffektiv.

Befaring for å kartlegge ønskede tiltak

Energiattest som viser dagens situasjon på huset utarbeides
Tiltaksplan utarbeides og beregning av støtte
Alle prosjekt leveres i henhold til regelverk og standarder
Du avgjør hvilke tiltak du ønsker å gjennomføre

Bratland Eiendom

Hvordan gjøre boligen mer energieffektiv?

Bratland Eiendomsutvikling har 22 ansatte og kan gi pristilbud på arbeidene med å gjøre boligen din mer energieffektiv. Typiske arbeider som trengs for å gjøre en eldre bolig mer energieffektivitet kan være:

Hva koster energirapport?

Prisen for å utarbeide selve rapporten koster kr 13 000 kr. I tillegg kan det i noen tilfeller være fornuftig å ta en termofotografering av bygget. Prisen for termofotografering koster kr 2500 kr, men det blir dekket av Enova. Enova dekker også 5000 kr av selve energirapporten. Kostnaden for energirapport til kunde blir altså 8000 kr etter støtten fra Enova. Enova dekker kostnadene uavhengig av om tiltakene i rapporten blir gjennomført. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe reisekostnader.

Dette er

Våre råd for å gjøre boligen mer energieffektiv

Er huset ditt bygget før 1990, kan det ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene, og bare 15 eller 20 cm i tak eller på kaldt loft. Slike hus har et stort potensial for energibesparelse. I eldre hus er det også lurt å sjekke tilstanden til eksisterende isolasjon. Sitter isolasjonen tett mot stendere, sviller og spikerslag? Har den sunket sammen eller er den full av støv? Det er ikke sikkert at det er behov for å skifte ut all den gamle isolasjonen, men kanskje bare deler av den. Kontakt oss for råd og tips!

Når det gjelder vegger, er det lurt å tenke på å isolere skikkelig dersom du uansett skal skifte kledning eller gjøre andre fasadeendringer. Det er bytting av kledning som koster mest – å legge inn ekstra isolasjon gir hverken mye merarbeid eller en stor ekstra kostnad.
Etterisolering gir ikke ENOVA-støtte alene, men dersom du gjør det sammen med andre energitiltak kan du få støtte.

Oppvarming av boliger er ofte den største utgiftsposten på strømregningen. Med et balansert ventilasjonsanlegg, kan du kvitte deg med gammel inneluft, samtidig som du gjenbruker 70-90% av varmen fra den til å varme opp ny og frisk luft. I tillegg til å bidra til mer energieffektiv oppvarming, reduserer det faren for fuktskader og gir et sunnere inneklima. Å montere et ventilasjonsanlegg krever litt jobb – men Enova tar inntil 10.000 kroner av regningen.
Skifte av eldre, trekkfulle vinduer og dører til mer moderne lavenergialternativer, kan spare deg for mye varmetap i boligen. Ifølge Enova kan vinduene stå for hele 40% av varmetapet til et hus, selv om det bare utgjør 5-10% av den totale ytterflaten. Dersom du uansett skal bytte kledning eller etterisolere, kan skifte av vinduer eller dører være lurt å vurdere samtidig.
Har du planer om å gjøre noe med både fasade og tak, kan du vurdere å gå «all in». Da kan du oppgradere hele bygningskroppen, som inkluderer forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Dette arbeidet er kostbart. Til gjengjeld kan du transformere en lekk Villa fra 60-tallet til et hus som holder dagens bygningsstandard eller bedre. Enova bidrar med inntil 150.000 kr i støtte – men vær obs på at du må kunne dokumentere boligens energitilstand før og etter – det hjelper vi deg med!
Fornybare varmekilder kan spare deg for unødvendig energiforbruk og merkes på strømregningen. Her finnes det mange alternativer, som varmepumper, solcelleanlegg eller solfangere. Ved å bytte fra fossil eller strømbasert oppvarming, kan du få en mer effektiv og jevnere oppvarming av boligen, samtidig som du bidrar til å få ned belastningen på strømnettet. Reduksjon av unødvendig strømforbruk er nemlig et viktig tiltak for å sammen nå landets klimamål. Overgangen til fornybar varmekilde i boligen kan du få ENOVA-støtte for, og vær ikke redd for å spørre oss om dette.
Med et smart strømstyringssystem kan du få full oversikt over hva som bruker mest strøm og når, og sette opp automatisk styring av forbruket deretter. På den måten kan du lade elbilen, styre lys eller regulere varmen i rom når strømprisen er lav eller når du trenger det. Du kan få dekket inntil 10.000 kroner for installasjon av strømstyringssystemer fra ENOVA.

we are part of the family. all the way through.

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

you are not alone

our professional services Include:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Issues that may arise in family law