Prosjektering og utvikling av tomter i alle størrelser

Vi mener at alle eiendommer har et utviklingspotensial. Dersom du er grunneier er vi er den perfekte samarbeidspartner for deg.

Du kan få en mye bedre pris for din tomt dersom du allerede har et ferdig godkjent  hus tegnet inn på tomten, enn dersom du selger tomten som den er.

Ta kontakt så finner vi muligheter for din tomt.

Fra tegnebrett til ferdig utviklet eiendom

Vi har bred kompetanse og lang erfaring med utvikling av tomter. Vi bidrar med alt som trengs for å sikre en god og ryddig prosess:

  • Verdivurdering
  • Prosjektutvikling
  • Salgsprosessen

Eksempel på avtale

Det mange måter vi kan bidra for at du skal tjene mest mulig på din tomt. En modell er at vi inngår en kontrakt med dere, der vi forplikter oss til å dekke alle utviklingsutgifter mot retten til å kjøpe tomten av dere til en forhåndsavtalt pris.

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon